واژه واژه ، سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم ، وقتی ... تو صدایم می کنی

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در جمعه ۳٠ مهر ۱۳٩٥ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی


مکثی میان سطر
ورق زده در چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۳:٤۸ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

  

عادت کرده ایم

معنی کنیم

عشق را غم

و

زندگی را رنج

با اینکه حتی نمی دانیم

چگونه عشق بورزیم

و چگونه

 زندگی کنیم ؟!

 

با من ازدواج کن

 

تو این فکرها را در ذهنم زنده کردی

پس می دانی چگونه

در عشق زندگی کنیم !

 

با من ازدواج کن

 

تو برای من

غم رنج کشیدن را کمتر می کنی ؛

شاید

بدون درد نیز

بتوانیم زندگی کنیم .

 

با من ازدواج کن

 

بگذار عشق غمناک

زندگی دردناک

و رنج هولناک پیش رو را

ما هم حس کنیم !

 

با من ازدواج کن

 

حتی اگر پایان داستانمان را

چون دیگران

با غم و رنج تمام کنیم !

 

حتی اگر چرخه ای را از نو تکرار کنیم ... !!!

  

( شعر از خانم آزاده س. )

تقدیم به : هم او که زندگی را با واژه ای نو برایم در آمیخت...هم او که امید زندگی ست ...او که هدیه ی الهی ست ... به امید در کنار هم بودنمان...

_ مه سو _

ورق زده در جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |

مشاهده یادداشت خصوصی

ورق زده در چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |