واژه واژه ، سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم ، وقتی ... تو صدایم می کنی

_ مه سو _

ورق زده در شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |