واژه واژه ، سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم ، وقتی ... تو صدایم می کنی

 نزدیک ترین آدم به تو اون کسی است
که از دورترین فاصله همیشه به فکرته
حتی از پسِ یه فاصله مجازی....

 

_ مه سو _

ورق زده در شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |