واژه واژه ، سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم ، وقتی ... تو صدایم می کنی

یه ایمیل خیلی زیبا از دوستم بدستم رسید که خوب دیدم با شما هم شریکش شم....بلکه استفاده ای کنید...

خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود :

ای موسی ، شش چیز در شش موضع قرار دارد و مردم در شش چیز دیگر به دنبال آن می گردند و هرگز به آن نمی رسند ...

1. من راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم در دنیا به دنبال آن می گردند.

2. من علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم در سیری به دنبال آن هستند.

3. من عزت را در نماز شب قرار دادم و مردم در ابواب سلاطین به دنبال آن هستند.

4. من بلندی و رفعت و درجه را در تواضع قرار دادم و مردم در تکبر به دنبال آن هستند.

5. من اجابت دعا را در لقمه ی حلال قرار دادم و مردم در قیل و قال به دنبال آن هستند.

6. من بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم در زیادی مال و ملک به دنبال آن هستند.

.................................................................

گفتی که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم

گفتی اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم

گفتی ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در

گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم

گفتی که از بی طاقتی ، دل قصد یغما می کند

گفتم که با یغماگران ، باری مدارا می کنم

گفتی که پیوند تو را ، با نقد هستی می خرم

گفتم که ارزانتر از این ، من با تو سودا می کنم

گفتی اگر از کوی خود ، روزی تو را گویم برو ؟!

گفتم که صد سال دگر ، امروز و فردا می کنم ...

 

سراینده : سیمین بهبهانی

( مرسی نهان بخاطر معرفی شاعر )

_ مه سو _

ورق زده در یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |