واژه واژه ، سطر سطر زندگی

عاشق اسمم می شوم ، وقتی ... تو صدایم می کنی

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن
به رفتن که فکر می کنی
اتفاقی می افتد که منصرف می شوی،

می خواهی بمانی
رفتاری می بینی که انگار باید بروی

و این بلاتکلیفی
خودش کلــــــی جـــــــهنم است ...

( سیمین دانشور )

...............................................................

دوست ندارم اینگونه دل آزار باشم.....

................................................................

گاهی دیوانگیم گُل میکند، میخواهم بروم دور خیلی دور، یک جایی که خودم را فراموش بکنم. فراموش بشوم، گُم بشوم، نابود بشوم، میخواهم از خود بگریزم بروم خیلی دور ...

( کتاب ِ زنده به گور _ صادق هدایت )

_ مه سو _

ورق زده در شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ حکایتگر مه سو واژه هایت برایم () |